تضمین اصالت کالا

تضمین اصالت کالا

فروشگاه اينترنتی جوزا طبق قانون حمايت از حقوق مصرف کننده، کالا های عرضه شده در وب سايت فروشگاهی خود را تضمين می کند.

بر همين اساس کالا ها را با برچسب های معتبر که خود نشان از اصل بودن، کيفيت محصول و معتبر بودن کالا هستند به کاربران ارائه می دهد تا به هدف اصلی خود که رضايت مشتری بوده، برسد.

از آنجايی که فروشگاه جوزا کالا های خود را از توليد کنندگان معتبر و نمايندگی های مورد تاييد تهيه کرده و در اختيار مصرف کنندگان قرار می دهد، توليد کنندگان و يا توزيع کنندگان کالا های خود را از نظر سلامت فيزيکی، کيفيت و اصل بودن تضمين می کنند. که اين خود گواهی بر تضمين اصالت کالا می باشد.

بنابراين اگر کالا در مدت زمان مشخصی بعد از خريد و سفارش دادن دارای اشکال يا آسيب فيزيکی باشد از قبيل کالا های مربوط به مد و لباس و نظاير آنها مشتريان می توانند از طريق تماس با و مراجعه به رويه های بازگشت نسبت به عودت کالا در مدت زمان ۷ روزه اقدام نمايند.

اين فروشگاه با اطمينان اعلام می نمايد کالا های عرضه شده در وب سايت دارای اصالت کالا بوده و کيفيت و عملکرد و اصل بودن آن را تضمين می کند.